Sicher Elevator برنده "New Bull Enterprise" برای دهمین بار شد

در صبح روز 30 ژانویه، کنفرانس توسعه اقتصاد خصوصی و بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار منطقه 2023 Nanxun در مرکز فرهنگ و هنر منطقه با شکوه برگزار شد.ون جیانفی، دبیر کمیته حزب منطقه سخنرانی کرد.چنگ جیا، معاون دبیر کمیته حزب منطقه و شهردار منطقه، تیم دولتی را رهبری کرد تا تعهدی برای بهینه‌سازی محیط کسب‌وکار بدهد.رهبران چهار تیم منطقه از جمله لو ویلیانگ، ژو خوان و یانگ گوژی در این جلسه شرکت کردند.

در این نشست، Sicher Elevator برای دهمین سال متوالی افتخار "New Bull Enterprise" را دریافت کرد.

金牛


زمان ارسال: ژانویه 30-2023